Moeilijke gevallen en grensverleggers.


Dat zijn die mensen vol vragen. Zij die willen weten waarom. Zij die moeilijk voor 1 job kunnen gaan.

Zij die graag bijleren of dingen in vraag stellen. Zij die altijd zien wat er nog beter kan. Zij die er 200% voor gaan. Maar dan misschien plots moe zijn en niet weten waarom. Zij die niet houden van middelmatigheid. Zij die worstelen met erkenning krijgen of vragen. 

Moeilijke gevallen en grensverleggers.
Dat zijn de mensen voor wie ik graag werk. Omdat het uitmaakt. Omdat het goed moet zijn.

Interview met choreograaf Quan Bui Ngoc

Interview met choreograaf Quan Bui Ngoc

We zijn het aan onszelf en het publiek verplicht om iets goeds te maken. Dus moet ik streng zijn.

Sculpture is het resultaat van het artistiek onderzoek van Veronique Mees (Platform-K) en Quan Bui Ngoc (Les ballets C de la B) naar de authenticiteit van het lichaam. Muzikante Karen Willems deelt de scène met Veronique. Tijdens het eerste vooronderzoek lag de focus op het lichaam in relatie tot verwachtingen, de realiteit, de norm. Welke identiteit heeft het lichaam? Welke invloed heeft die op het leven? (bron: Platform-K)

Voor deze productie mocht ik Quan Bui Ngoc (les ballets C de la B) interviewen. Lees het volledige interview hier.

Opdrachtgever: Platform-K, danscompagnie

Veiligheid op een schaal van mama tot hielenlikker

Veiligheid op een schaal van mama tot hielenlikker

Talententaal geeft lucht

Talententaal geeft lucht