Over Annelies

 

ANDERS ANNELIES.

“Anders moet je het eens aan Annelies vragen.”

Dat is de zin die vaak vooraf gaat aan een eerste contact. Meestal over atypische vragen en de nood aan een andere invalshoek. Anders Annelies. 

Ik beschouw mezelf als een moeilijk geval en een grensverlegger. Moeilijk in een hokje te zetten, hoog multipotentialite gehalte. 

Uit de talententest van Buckingham komen de volgende sterktes: ideeënvorming, strategisch, actiegerichtheid, relatievorming, input (voortdurend op zoek naar nieuwe informatie).

En bijkomend: beeldhoofd, woordkunstenaar, knipoog, a-typisch denker, constructief kritische vragensteller, maximaliseerder. 

Deze waarden zijn belangrijk in mijn werk: authenticiteit, mensgerichtheid, betrokkenheid, efficiëntie en resultaatsgerichtheid.

Foto: Sara Claes

Foto: Sara Claes